XS

SM

MD

LG

Cube Zorgmarketing

Levert u de beste zorg voor uw klanten en uw financiers? Is continuïteit van de zorgverlening in uw organisatie gewaarborgd? Heeft u de koers helder voor de komende jaren? Op zoek naar de bindende factor in uw organisatie, met uw klanten, medewerkers en uw financier?

De potentie van uw organisatie pro-actief oppakken door te zorgen voor een fit tussen zorgconsument, zorgprofessional, uw organisatie en de financier. Zorgmarketing is de juiste aanpak voor het helder krijgen van de zorgvraag: gebaseerd op het individu van de zorgconsument en daar waar zorgconsument en zorgprofessional elkaar ontmoeten.

Kent u uw klanten goed?

Van cliënt en patiënt naar zorgconsument

De zorg van aanbodgericht naar vraaggericht. U bent er natuurlijk al langer mee bezig. Hoe goed kent u uw klant? Geen mens is hetzelfde. Komen de verschillen in mensen ook terug in uw aanbod? Weet u om te gaan met de steeds mondiger wordende consument? Zijn ze ook echt tevreden? Kunt u zich voor de consument onderscheiden van uw concurrenten?

Hoe komt u uit met uw productieafspraken?

Gemeente en zorgverzekeraar tevreden?

Ieder jaar is het weer de vraag hoe contract-onderhandelingen uitpakken. Bijna nooit lukt dat zonder te grote concessies. Iedere keer weer afwachten wat de spelregels zullen worden. Bent u tevreden over de uitkomst? Komen uw eigen waarden voldoende terug in de afspraken? Passen de afspraken ook in een koers voor de langere termijn?

Gaat er energie verloren in uw organisatie?

De focus van binnen naar buiten

Ziet u aan de medewerkertevredenheid dat iedereen het naar zijn zin heeft? Staan alle neuzen dezelfde kant op? Is er voldoende aandacht voor de zorg in plaats van voor bureaucratische eisen? Is er veel weerzin tegen registreren? Rollen projecten over elkaar en over de deadline heen?

Met Cube Zorgmarketing legt u verbindingen: De fit in de zorg!