Continuïteit van zorg en uw instelling: vastgoed van probleem naar kans

Er is de laatste tijd veel reuring over zorgvastgoed, vooral rondom ouderen, zorg en wonen

Veel oudereninstellingen zitten met gebouwen in hun maag die nog niet zijn afgeschreven, maar tegelijkertijd qua voorzieningen en comfort niet meer van deze tijd zijn. Een deel van de gebouwen is zelfs overbodig nu de instroom van ouderen met een indicatie met lagere zorgzwaarte is gestopt.

Tegelijkertijd weten we dat het aantal ouderen de komende tientallen jaren fors zal toenemen en dat het grootste deel van deze ouderen, anders dan de huidige generatie, langer thuis zal blijven wonen. De huidige woning zal voor deze groep ouderen op termijn niet meer voldoen.

Hier ligt dus een enorme maatschappelijke behoefte.

Vastgoed financiers hebben deze ontwikkelingen in beeld gekregen en tonen een grote interesse en bereidheid in zorgvastgoed te investeren.

Toch zien we dat de markt afwacht en dat er nog weinig dynamiek is, zeker in het licht van de omvang van het maatschappelijke vraagstuk. Het grote aantal VVT-instellingen dat nog geen oplossing heeft voor zijn vastgoed is daar een duidelijk teken van.

De ontbrekende schakel is dat er nog (te) weinig inzichtelijk is wat nu de daadwerkelijke wensen en behoeften zijn, hoe groot deze behoeften zijn , wanneer deze precies gaan spelen en waar exact deze vraag zich voor gaat doen. Deze ontbrekende schakel heet marketing. Immers marketing kan je een goed beeld geven van de verschillende doelgroepen, de omvang over de tijd en per gebied. Marketing kan deze inzichten samen met zorginstellingen en woningcorporaties vertalen naar woon/zorgconcepten.

Tenslotte heb je marketing nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, want marktbewerking zal zeker de komende jaren nodig zijn om dit maatschappelijke vraagstuk tot een oplossing te laten komen.

Waarom niet eens een eerste stap nemen om de eerste contouren van een oplossing in beeld te krijgen? Van afstoten van probleemvastgoed naar bijdetijdse woonconcepten. Wij helpen u bij de eerste stappen.