XS

SM

MD

LG

Producten

Levert u de beste zorg voor uw klanten en uw financiers? Is continuïteit van de zorgverlening in uw organisatie gewaarborgd? Heeft u de koers helder voor de komende jaren? Op zoek naar de bindende factor in uw organisatie, met uw klanten, medewerkers en uw financier?

De potentie van uw organisatie pro-actief oppakken door te zorgen voor een fit tussen zorgconsument, zorgprofessional, uw organisatie en de financier. Zorgmarketing is de juiste aanpak voor het helder krijgen van de zorgvraag: gebaseerd op het individu van de zorgconsument en daar waar zorgconsument en zorgprofessional elkaar ontmoeten.

Lees meer over de producten van Cube Zorgmarketing die u verder op weg helpen.

Klantprofielen in beeld

Wij helpen uw organisatie met het zicht te krijgen op de mens achter de patiënt / cliënt. U ziet dagelijks klanten, maar weet u voldoende wat hen beweegt en wat hun leef- en denkwereld is? Wij helpen u dit in beeld te brengen, zodat u het verschil kunt maken in het tevreden stellen van de klant.

Van klantprofiel naar tevreden zorgconsument

Wat is de score op uw klanttevredenheid? Heeft u voldoende zicht op de ontwikkeling van die klanttevredenheid? Heeft u voldoende zicht op de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van de klanten? Dit zijn allemaal relevante vragen in de zorgmarkt.

Financier in beeld

De afspraken die met de financier worden gemaakt werden de afgelopen jaren gedomineerd door de eisen die de financiers – zorgverzekeraars en gemeenten – stellen aan de dienstverlening. Niet zelden ligt dan de uitdaging niet eens zozeer in de kwaliteit van de zorg, maar meer in de formele vereisten rondom de verantwoording van de productie.

Contractonderhandelingen over zorginhoud

Hoe scoort u in de ogen van uw financier? Is dit een gespreksonderwerp in de onderhandelingen over het budget voor het komende jaar? Gaat het alleen over de omvang van het budget of ook over de kwaliteit van de dienstverlening? En wat is kwaliteit?

De fit in uw organisatie in beeld

Wat is de score op uw medewerkertevredenheid? Krijgt u regelmatig inzicht in de ontwikkeling van de medewerkertevredenheid? Heeft u zicht op de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van de medewerkers? Heeft u zicht op de motiverende factoren van uw medewerkers?

Fit tussen vraag en aanbod

Hoe scoort u op klanttevredenheid en op medewerkertevredenheid? Heeft u het vervullen van de wensen van de zorgconsument en de motiverende factoren van uw professionals met elkaar in verband gebracht? Als het verband gelegd is tussen de factoren met een positieve invloed op de tevredenheid van uw klant…