Continuïteit voor de zorg en uw instelling, vindt u het ook spannend?

U bent niet de enige.

Deel 2, Contract afspraken met uw financiers.

De nieuwe ronde voor de zorgcontracten zit er weer aan te komen. Biedt deze nieuwe ronde ook nieuwe kansen? U leest verder over de manier om dit op te pakken.

Er komen steeds meer nieuwe toetreders in de markt van de ouderenzorg en ook de PGB neemt een steeds groter deel van het budget voor zijn rekening. Dat heeft effecten op de budgetten en de opstelling en afspraken die zorgkantoren en gemeenten innemen. En soms wordt het spel (steeds) harder gespeeld. Maar het gaat ook ergens om. Er komt steeds meer maatschappelijke druk om de zorg zo zuinig, zinnig en zorgzaam mogelijk te laten zijn. Ook verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten pakken deze trend op. En misschien ook wel terecht, omdat we daarmee de zorg betaalbaar èn goed houden.
Wij zien in toenemende mate dat niet alleen de zorgfinanciers maar ook zorginstellingen hierop inspelen. Dure woorden die daarbij gebruikt worden zijn: value based healthcare en in goed nederlands, waardegedreven zorg.
Niet alleen voor de cure, maar ook voor de care is deze ontwikkeling een van de belangrijkste van de komende tijd. Het maakt het mogelijk om het zorggeld daar uit te geven waar het grootste positief effect wordt verkregen op de gezondheid en/of de kwaliteit van leven.
Deze ontwikkeling is spannend en wordt soms ook als bedreigend ervaren. Maar het biedt ook kansen. Door hierop in te spelen kunnen zorginstellingen namelijk aantonen wat de bij hen ingekochte zorg oplevert voor individu en maatschappij en daardoor financiers meer overtuigen dat inkoop bij hen een verstandige keuze is. Wat is het positieve effect van uw instelling?

Om in deze positie te komen is er wel wat huiswerk nodig. Bijvoorbeeld:
– een goed beeld van de inkoopstrategie en de positionering van de financier,
– een concurrentieanalyse,
– het in kaart brengen van uw verzorgingsgebied en alle relevante gezondheidsfactoren hierin,
– de te verwachten demografische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de toekomstige zorgvraag,
– de wensen en behoeften van uw cliënten en bewoners en de mate waar u erin slaagt om uw cliënten en bewoners tevreden te stellen.

Voor veel zorginstellingen is de verkoopfunctie niet altijd in staat om alle noodzakelijke analyses te verrichten of om voldoende expertise op te bouwen om een echte propositie te maken die kans van slagen heeft ten opzichte van de zorgfincanciers. We zien veel instellingen die daardoor kansen missen en hopen dat de schade beperkt blijft.
Met een actieve opstelling gebaseerd op een visie en overtuiging van de eigen potentie bent u in staat om evenwicht te krijgen in de inkoop-verkoop-relatie. Zodat er ook sprake is van echte onderhandelingen, zonder dat een van de partijen (nu nog vaak de financier) dominant is.
Cube Zorgmarketing is gespecialiseerd in het begeleiden van zorginstelingen in deze fase. Wij kunnen u helpen om tot succesvolle contractonderhandelingen te komen.
Wij leveren u waarde.

Interesse? Mail of bel ons