Cube Zorgmarketing nieuw? Terug naar zorg zoals zorg bedoeld is.

Onder de naam Cube Zorgmarketing krijgen de zorgmarketingactiviteiten van BlueWish een vervolg.

Cube Zorgmarketing legt haar focus volledig op een speciale manier van marketing van zorg. Marketing, is dat geen modewoord? Hoezo marketing? Is het wel kies om kwetsbare mensen met allerlei kwalen en aandoeningen commercieel te exploiteren om er zelf beter van te worden? U kunt gerust zijn, dat is geenszins onze bedoeling.

Wij zien een andere kant van marketing. Zorgmarketing is een palet aan activiteiten en tools om de mens achter de cliënt of patiënt dichter bij de zorgprofessional te brengen en vice versa. Dichterbij omdat de mens beter in beeld is. Dichterbij omdat de financier de bijdrage van uw zorg erkent. En dichterbij omdat de professional gewaardeerd wordt om het vak, niet om de administratieve registratie.

Wij zien ook de uitdagingen in de zorgsector. De uitdaging om de erkenning te krijgen die de zorg verdient. De erkenning voor het beter maken van mensen. En wij zien dat die erkenning er niet in volle omvang is, maar ook dat er volop mogelijkheden zijn om te laten zien waar de zorg voor staat.

Cube Zorgmarketing helpt u om terug te keren naar de kern van waar het in de zorg om zou moeten draaien: het begint met een passend antwoord op de zorgvraag van de mens achter de patiënt of cliënt: de zorgconsument. Het mag raar overkomen, maar wij zien in de zakelijkheid van de zorgmarkt de kans voor zorgorganisaties om te laten zien waar ze voor staan en welke bijdrage ze leveren aan welzijn en welbevinden van mensen. Ogenschijnlijk softe begrippen, maar wel de realiteit van alledag.

In de komende weken zullen we u meer laten weten over oplossingen die wij zien voor de uitdagingen die op u af komen.

Het team van Cube Zorgmarketing,

Ton van de Ven en Herbert Keppels