Heeft de Nederlandse zorg een parallel met Trump ‘as president of all Americans ‘?

‘President of all Americans’, woorden van Donald Trump in zijn eerste openbare speech na bekend worden van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Een verzoenende toon na een verhitte campagne. Een verkiezingsuitslag die afwijkt van menige peiling. In voorlopige evaluaties heet het dat de zwijgende meerderheid zich keert tegen het establishment en de verkiezingen aangrijpt om een signaal af te geven. Deze meerderheid laat zich kennelijk moeilijk in peilingen vatten.

Een soortgelijk sentiment wordt ook als oorzaak toegeschreven aan de onverwachte uitslag van het Brexit-referendum en het Nederlandse ‘nee’ tegen het handelsakkoord met de Oekraïne. Stemmers die zich keren tegen het advies van een zittende regering hebben ook weinig andere mogelijkheden dan hun stem te laten horen bij verkiezingen.

Wat is nu een parallel met het Nederlandse Zorgstelsel? Wellicht zit dat in het volgende. Een meerderheid van zorginstellingen die zich niet bij machte voelt om onderhandelingen te voeren met financiers op een zodanige wijze dat gevoelsmatig recht gedaan wordt aan de goede bijdrage die je als zorginstelling kunt leveren. Een meerderheid ook die niet het gevoel heeft een instrument in handen te hebben om het tij te keren. Zelfs geen verkiezingen. Er wordt geen ‘beste financier’ van Nederland gekozen, je hebt eigenlijk geen of in ieder geval erg weinig invloed op het inkoopbeleid.

Wij denken dat het wel goed is om je stem (meer dan nu) te laten horen. Ook al ben je één van velen en zal niet gelijk een aardverschuiving tot stand komen. Maar je kunt op zijn minst toch wel beginnen. Beginnen met te vertellen aan de financier wat jouw bijdrage is aan de uitdaging van de financier: namelijk gezonde verzekerden of zelfstandige burgers die voor hun ongemakken gecompenseerd zijn. En wat dat waard is. En hoe je de financier kunt laten zien wat je bereikt in gezondheidsverbetering en kwaliteit van leven. Want de financiers willen echt wel in gesprek met de instellingen bij wie ze betalen voor geleverde zorg.

Dus laat het gezamenlijke dat schuilt in ‘all Americans’ ook doorklinken in het gezamenlijke gesprek over de zorg in Nederland. Pak zelf de handschoen op om dat gesprek op gang te krijgen, de zorg is voor ons allemaal en iedereen kan daaraan zijn steentje bijdragen.

Herbert Keppels