Turbulentie, waar is dat goed voor?

Personaliseren en marketing hand in hand.

Als je in een vliegtuig zit, is turbulentie iets waar niemand blij mee is. Koers houden, rust en balans hebben we allemaal veel liever in de lucht.

Ook in de zorg zal menigeen een vaste koers, rust en balans prefereren. Zodat je gewoon goed je werk kunt blijven doen en iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Maar net als in de lucht zal er altijd ergens turbulentie zijn, meestal onvoorspelbaar. Tegengaan kan niet. De kunst is je goed te wapenen hiertegen of, misschien nog beter, door ervan gebruik te maken. Zoals met zweefvliegtuigen, de ultieme vorm van vliegen; klimmen op dezelfde thermiek die in verkeersvliegtuigen wordt ervaren als hinderlijke turbulentie.

Bij de turbulentie in de zorg springen twee ontwikkelingen vooral in het oog: de toegenomen mogelijkheden die de computer en internet bieden en de marktwerking. Vanuit Cube Zorgmarketing zijn we ervan overtuigd dat deze ontwikkelingen elkaar kunnen en zullen gaan versterken. Door intelligent gebruik te maken van nieuwe kennis en van de mogelijkheden van data, zullen we steeds beter in staat zijn in te spelen op de wensen en behoeften van de zorgconsument en zullen we steeds betere behandelmethoden kunnen realiseren, gericht op de individuele patiënt (lees: gepersonaliseerde zorg).

Zorginstellingen die hier tijdig op inspelen binden niet alleen hun patiëntengroep meer aan zich omdat er beter zicht is op hun wensen en behoeften, zij zullen ook betere behandelmethoden bieden. Deze instellingen zullen de patiënt optimaler van dienst zijn en de mens achter de patiënt uiteindelijk veel tevredener maken in vergelijking met de instellingen die niet met deze turbulentie meebewegen.

Samenwerken in turbulentie

Om instellingen die niet langer willen afwachten van dienst te kunnen zijn, heeft Cube Zorgmarketing de samenwerking gezocht met het Alan Turing Institute Almere (www.alanturinginstitutealmere.nl), dat gespecialiseerd is in het leveren van kennis en methoden om het diagnose- en behandelproces te optimaliseren, gebruikmakend van data(analyse). Onze kennis van en ervaring met de markt en met consumentenprofielen wordt gecombineerd met hun kennis en ervaring van data-analyse en het personaliseren van zorg.

Samen hebben we een aanpak voor doorontwikkelde gepersonaliseerde zorg door patiënteigenschappen en behandeldata te combineren met consumentenprofielen en slimme analyse technieken. We noemen deze aanpak PH+.

In een volgende blog gaan we hier nader op in.

Met deze samenwerking zoeken wij de turbulentie op. Waarom? Omdat wij geloven in deze combinatie en omdat wij de zorg hiermee verder vooruit willen helpen.

Het team van Cube Zorgmarketing,

Ton van de Ven en Herbert Keppels