De uitdaging van de financier: wie betaalt, bepaalt?

De financier die een uitdaging heeft? Vanuit de rol van financier ben je ingeklemd tussen zorginstellingen, verzekerden, burgers, hogere overheid en maatschappij. Dat is niet alleen maar een eenvoudige positie, ook al lijk je in de ogen van velen degene die betaalt. En ‘wie betaalt, bepaalt’ is een bekend fenomeen. Maar zo eenvoudig is het niet.

Heeft u zich wel eens proberen in te leven in de positie van een financier. Stel u bent zorginkoper en moet rekening houden met alle aspecten die op u af komen. Verantwoordelijk voor een inkoop die kwaliteit van de zorg bevordert. Maar u kunt niet zelf aan de knoppen draaien, dat moet u overlaten aan de zorginstellingen. U heeft te maken met overheidsregels ten aanzien van risicobuffers die moeten worden aangehouden, premies die door de overheid geheven worden. De verzekerden kiezen eenmaal per jaar een zorgverzekering, net op het moment dat u de premie bekend hebt gemaakt voor het komende jaar. Op een moment dat ook alle concurrenten dat doen. En daar kun je pas volgend jaar weer op reageren. U wilt dat technologische vernieuwingen worden doorgevoerd, maar je kunt die niet zelf orkestreren. Wel met samenwerkingsverbanden, maar dan ben je afhankelijk van andere partijen en andere belangen.

Kortom: ook op de marktmacht van een zorgverzekeraar is veel af te dingen. Zou u als zorginkoper geen gat in de lucht springen als zich een zorginstelling meldt die uw positie begrijpt en wil meedenken over oplossingen?

Verplaatst u zich eens in de rol van zorginkoper. En vraagt u zich af wat u zou wensen van een zorginstelling waar u zorg inkoopt. Op zijn minst is het een goede oefening om in gesprekken niet alleen maar in te gaan op krijgen wat je kunt krijgen, maar op zijn minst het gesprek in te gaan met inzicht in de speelruimte van je gesprekspartner. En samen het maatschappelijke debat in te gaan en oplossingen te realiseren die goed zijn voor u, voor de financier en uiteraard vooral voor uw beider klant: de burger.

Herbert Keppels