Werken met data niet langer voorbehouden aan kantoorpersoneel?

Dat het werken met data tot nu toe voorbehouden was aan kantoorpersoneel wordt niet als een minpunt gevoeld door de professional die met de cliënt / patiënt bezig is. De drive van professionals in de zorg komt meer voort uit het directe contact met cliënten en patiënten en de drive is niet zozeer gelegen in analyseren van data of daar misschien nog iets nuttigs uit te halen valt. Het zal echter niet lang meer duren voordat duidelijk is dat de informatie die data kan opleveren juist heel erg het directe contact met patiënten kan helpen.

Hoe data de professional kan helpen is in een blog uiteengezet door onze collega’s van Alan Turing Institute Almere. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat bij een GGZ-instelling eerdere ervaringen met cliënten gebruikt worden om de voor die cliënt meest effectieve behandeling te voorspellen. Gewoon door cliënteigenschappen en ervaringen uit het verleden te analyseren en toe te passen op de cliënt met vergelijkbare problematiek.

De mogelijkheden met data houden dan nog lang niet op, zoals onder andere nader uitgediept in het 8 uur journaal , wetenschappelijke artikelen en door onszelf in een workshop op het Personalized Mental Health congres van het NIP. Door cliëntgegevens te combineren met – en daarin ligt het vernieuwende – persoonlijke gegevens die de mens achter de cliënt inkleuren, komen we tot een opvallende dubbelslag: zorginhoudelijke analyse aangevuld met andere persoonlijke kenmerken.

De persoonlijke kenmerken van uw cliënten en patiënten nader geanalyseerd leveren een interessant profiel van uw klantenbestand. Wie zijn die mensen, wat is hun belevingswereld en achtergrond, waar komen ze vandaan en hoe kunnen we ze het best behulpzaam zijn? En in dat laatste sluiten de mogelijkheden van data aan bij de drive waarmee het voor iedere professional is begonnen.

Herbert Keppels