Wat kan ik zelf doen aan marktwerking in de zorg?

Het antwoord op de vraag ‘Wat kan ik zelf doen aan marktwerking in de zorg’ is misschien wel eenvoudiger dan u in eerste instantie denkt. Grote woorden als één van vele spelers in de markt, of toch niet? Laten we het idee van markt eens afpellen. Markt is vraag en aanbod, er komt een prijs tot stand en er is een keus om wel of niet een transactie aan te gaan. In hoeverre er wel of geen zorgmarkt is, kan lang over gediscussieerd worden en ook over de vraag of er marktwerking zou moeten zijn.

Afgaande op de geluiden uit gesprekken die we hebben met zorginstellingen is de constatering dat, hoe dan ook, de huidige situatie niet als een evenwichtige markt ervaren wordt. Eén van de oorzaken is een verschil in informatiepositie. Zorginstellingen mogen onderling niet overleggen (kartel), maar de zorgverzekeraar kan ongestraft vergelijken. Zorgverzekeraars zijn ieder an sich groot genoeg om verschillen tussen zorginstellingen en behandelaren te kunnen vergelijken.

Ervaringen bij contractonderhandelingen:
“het gaat te veel en te vaak over het volume en te weinig over kwaliteit en inhoud”
“de procedures en de voorwaarden worden erg strak door de financier bepaald”
“de marges zijn erg smal en de contractduur is vaak zeer beperkt”
“er is nauwelijks echte interesse voor wat wij als instelling te bieden hebben”

Eén en ander leidt tot het gevoel bij zorginstellingen dat geen sprake is van echte onderhandelingen tussen twee marktpartijen die een transactie tot stand laten komen. Al met al voelt het nogal eens als een rituele dans, die eigenlijk geen echte inkoop of verkoop mag heten.
Alle ergernis in zorgland op dit onderwerp vraagt om een antwoord. Dat begint met zelf, als aanbieder, goed zicht te krijgen en te houden op het eigen verzorgingsgebied:

  • Voor wie zijn we er?
  • Wat zijn de eigenschappen van deze doelgroepen?
  • Wat is hun zorggebruik en hun zorgbehoefte?
  • Wat zijn de demografische en andere ontwikkelingen die te verwachten zijn?
  • Welke zorg wordt er zoal geboden in deze regio?
  • En bovenal: wat maakt deze regio bijzonder?

Als je dat als zorginstelling in beeld hebt, wordt de ontmoeting met de financier al meer een gesprek over de inhoud, de benodigde zorg en wat er geboden zou moeten worden. Aanbieders en zorgverzekeraars kunnen op deze manier gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de beste zorg in de regio invulling geven. Samen kunnen ze zo goede, zinnige en zuinige zorg garanderen.
Iedereen kan zelf de stap zetten in de richting van het goede gesprek over vraag en aanbod en een keuze om de transactie aan te gaan.