Zijn zorgverzekeraars te machtig?

Wij Nederlanders hebben de neiging om, als iets niet gaat zoals het zou moeten gaan, daarvoor een schuldige aan te wijzen, bij voorkeur niet jezelf. Tegelijkertijd zijn we minder dan veel andere nationaliteiten van het soort dat zich ergens gauw bij neerlegt. Zo krijgen zorgverzekeraars en andere zorgfinanciers van veel kanten de wind van voren bij het beoordelen van onze gezondheidszorg. Ze brengen in de ogen van velen bureaucratie teweeg en zijn volgens velen ook gewoon te machtig. Nu kun je erover discussiëren of ze ook daadwerkelijk in objectieve zin te machtig zijn; feit is dat ons zorgsysteem wel opgezet is met een sterke rol voor de verzekeraar.

Mogelijk dat het gemopper op de zorgverzekeraars via de politiek enig effect zal hebben op hun positie, maar grote effecten zijn niet te verwachten. Effectiever is het om als zorginstelling te kijken of er een manier is om de onbalans in de machtsrelatie ten goede te laten keren. De beste manier is om gebruik te maken van de wapens die de verzekeraars en andere zorgfinanciers zelf hebben. Die komen nota bene van de zorginstelling zelf. Immers veel data en inzichten in zorggebruik, behandeleffecten en patiëntkenmerken gaan over het directe contact tussen cliënt en behandelaar. Met behulp van deze data en inzichten weten zorgverzekeraars vrij nauwkeurig welke zorg ze willen inkopen, bij wie en voor welke prijs.

Waarom die data niet ook zelf gebruiken? Naast eigen data, kunnen zorginstellingen veel data verkrijgen over het eigen verzorgingsgebied, patiëntstromen, wensen en behoeften van de huidige en de toekomstige patiënt, en van de mens achter de patiënt, behandeleffect etc.
Slechts zelden zien we echter analyses en inzichten die ook daadwerkelijk gebruikt worden in de onderhandelingen met de verzekeraars en andere financiers. Maar hier ligt wel de sleutel tot meer evenwicht in de inkoop-verkoop- relatie met zorgverzekeraars. Wat is het unieke van uw dienstverlening? Wat is uw doelgroep? Op welke aspecten kan de financier eigenlijk niet om uw dienstverlening heen? Allemaal zaken die goed in kaart te brengen zijn.
Daarom is ons devies: een beetje mopperen op de zorgverzekeraars mag wel, maar daarna snel over tot een effectieve aanpak van het onderhandelingsspel. Met gebruikmaken van data en inzichten die ook voor de andere partij interessant zijn en die de basis kunnen vormen voor een resultaat waar beide partijen elkaars belangen in herkennen en erkennen, in het belang van de mens achter de cliënt of patiënt. En daarmee komt het noodzakelijke evenwicht in de relatie tussen inkoper en verkoper in zicht.

Ton van de Ven