Zinnige en zuinige zorg, wie wil dat (niet)?

Al enige jaren woedt er binnen de zorg een discussie over zinnige en zuinige zorg. Je zou zeggen: daar kan men het toch niet mee oneens zijn? We willen toch allemaal dat de zorg betaalbaar blijft, dat ons zorgsysteem ook in de komende decennia, waar het aantal ouderen fors zal toenemen, duurzaam blijft.

Dus de zorg moet ook daadwerkelijk voldoende gezondheidswinst opleveren en we moeten er een niet te hoge prijs voor hoeven te betalen.

Toch zijn er maar weinig zorginstellingen die zelf het initiatief nemen om deze ontwikkeling fors kracht bij te zetten. De meeste zorginstellingen gaan toch voor een zo groot mogelijk marktaandeel, een zo breed mogelijk dienstenpakket en hoogste prijs. Dat geeft ze ruimte (of de illusie) om tegen de verdrukking in te groeien en een stevige marktpositie te realiseren.

Maar is dit wel slim? Is het bestaansrecht van de zorginstelling wel gebaat bij deze strategie?

Zou het niet zo zijn dat de slimste zorginstellingen niet kijken naar wat vandaag en morgen brengt, maar juist proberen ook de stap naar overmorgen te maken?

Wat is er zoal nodig voor duurzame zorg?

Belangrijk is dat gekeken wordt naar de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige klanten. En dan heb ik het over zorgconsumenten (de belangrijkste klanten), de zorgfinanciers (de grootste direct betalende klant) en de verwijzers. Maar een blik op de maatschappij rondom de zorginstelling is ook een van de wezenlijke bouwstenen van duurzame zorg. Want deze maatschappij zal meer en meer verlangen dat je als zorginstelling ook daadwerkelijk aantoonbare maatschappelijke toegevoegde waarde levert die goed aansluit op wat het verzorgingsgebied nodig heeft. Van zorginstellingen mag bijvoorbeeld verwacht worden dat men zich richt op de gezondheidsverschillen in de eigen regio. Overheden en zorgfinanciers zullen dat weten te waarderen met geld en beleidsruimte.

Ik heb er vertrouwen in dat we stapje voor stapje deze kant opgaan. De Nederlandse zorg is te goed om niet vooruitstrevend te zijn. En ik geloof dat veel zorginstellingen uiteindelijk ook daadwerkelijk ingrijpende keuzes zullen maken. Om te zorgen dat er niet alleen nu uitstekende zorg wordt geboden, maar ook in de toekomst.

Duurzame zorg realiseren is veel spannender dan zelfrijdende auto’s!

Ton van de Ven