Waar zorg en bedrijfsvoering elkaar ontmoeten

Waar zorg en bedrijfsvoering elkaar ontmoeten, daar is het bal. Het lijken af en toe wel twee verschillende werelden, in eenzelfde werkelijkheid en tot elkaar veroordeeld. Toch jammer dat het niet altijd vrienden zijn van elkaar. De zorg voelt zich geplaagd door alles wat niet met de zorg te maken heeft of lijkt te hebben en de mensen van de bedrijfsvoering ervaren weerstand bij het doorvoeren van door buiten opgelegde veranderde eisen. ‘Je doet het nooit goed’ is een verzuchting die lijkt te passen. Maar is er dan echt niemand die het goed doet? De praktijk zal ongetwijfeld genuanceerder zijn, maar het is niet altijd een samenwerking die als natuurlijk aanvoelt.

De samenwerking verdient beter. Samen voor hetzelfde doel: een tevreden zorgconsument. ‘Wie is die zorgconsument’ en ‘Waar komt die zorgconsument vandaan’ zijn zomaar een paar vragen waarvan het antwoord interessant is. Interessant om te weten welke stappen iemand al heeft doorlopen voordat er het eerste contact met de eigen organisatie is. Was er direct een goede verwijzing, of is dit het zoveelste contact voor de zorgconsument? Dit is niet alleen interessant voor de zorgprofessional, maar ook voor de bedrijfsvoering. Is het logisch welke stappen de zorgconsumenten doorlopen hebben? Komen ze uit verrassende hoek? En juist niet uit de wijk of regio die je verwacht? Waar moet je je op richten met je netwerk?

Het zou eens aardig zijn om dit met elkaar te bespreken. Nagaan wat dit betekent voor de communicatie met de omgeving. En voor de ontwikkeling in de toestroom van zorgconsumenten. En wat dit voor de zorg(professional) betekent. Zodat je daar als zorgprofessional rekening mee kunt houden. Dat zou toch een mooi samenspel zijn tussen de zorg en de bedrijfsvoering: minder vaak verrast te worden en meer aan de bal ………