XS

SM

MD

LG

Fit tussen vraag en aanbod

Hoe scoort u op klanttevredenheid en op medewerkertevredenheid? Heeft u het vervullen van de wensen van de zorgconsument en de motiverende factoren van uw professionals met elkaar in verband gebracht? Als het verband gelegd is tussen de factoren met een positieve invloed op de tevredenheid van uw klant en de tevredenheid van uw medewerkers, dan is de basis gelegd voor een optimale fit tussen klant en professional. Uw organisatie kan ingericht worden om de positieve factoren te stimuleren. Evenzo voor de demotiverende factoren op tevredenheid van klant en professional te minimaliseren. Dit verhoogt de effectiviteit van uw dienstverlening. Wij helpen u met de kennis die nodig is om de wensen en behoeften van de zorgconsument te koppelen aan kennis en kunde van de zorgprofessional.

Een eenvoudige en doeltreffende methodiek

Wij hebben een verrassend eenvoudige, innovatieve en ingenieuze methodiek ontwikkeld. In de kern komt deze methodiek erop neer dat we de wensen en behoeften van de zorgconsument in relatie brengen met de kennis en kunde van de zorgprofessional en deze koppelen aan uw interne gegevens. Op basis hiervan kunnen we zichtbaar maken hoe u de fit tussen vraag en aanbod kunt vergroten, waardoor de effectiviteit van zorg toeneemt.

Volgens de methodiek worden de wensen en behoeften van uw klant naar voren gehaald en gekoppeld aan de motiverende factoren van uw medewerkers. Dit kunnen factoren zijn die direct met de zorgverlening te maken hebben en omgevingsfactoren. Realiseren van de fit tussen klant en professional maakt het verschil in het presteren van uw organisatie.
illustraties-pijlen_02

 

De methodiek richt zich niet alleen op de fit tussen klant en professional van vandaag, maar juist ook op de ontwikkeling die hierin te onderkennen is. Het is van belang hier blijvend in te ontwikkelen. Als individu en als organisatie. Daarom maken wij de fit een onderdeel van de planning & control in uw organisatie. Zowel naar binnen als naar buiten in de relatie tussen uw organisatie en uw financiers.

Een analyse van onderliggende gegevens biedt inzicht in de fit van vandaag en in de mogelijkheden om vooruit te lopen op te verwachten ontwikkelingen. Door de ontwikkeling in de fit te volgen wordt de kennis over de bepalende factoren verder verfijnd en is beheersing van de fit tussen klant en professional steeds meer een vanzelfsprekendheid in uw vitale organisatie.

Wilt u meer weten over dit produkt? Als u uw naam en uw contactgegevens hieronder invult, dan nemen wij contact met u op.