XS

SM

MD

LG

De fit in uw organisatie in beeld

Wat is de score op uw medewerkertevredenheid? Krijgt u regelmatig inzicht in de ontwikkeling van de medewerkertevredenheid? Heeft u zicht op de factoren die van invloed zijn op de tevredenheid van de medewerkers? Heeft u zicht op de motiverende factoren van uw medewerkers? En wat de demotiverende factoren zijn? De kans is groot dat die laatste factoren onder andere zijn gelegen in de diverse administratieve eisen en registraties die de professionals moeten bijhouden. Het demotiverende effect is te reduceren door de medewerkers meer informatie te geven over de invulling van de wensen van de klanten, de zorgconsument.

Die factoren die gerelateerd zijn aan de invulling van de zorgvraag van uw klanten vormen de kern van de kwaliteit van zorgverlening. Wat zou er nu beter zijn dan de energie in uw organisatie te richten op verbetering van de kwaliteit in plaats van louter voldoen aan administratieve en registratie-eisen?

Wij kunnen u helpen de oorspronkelijke motivatie voor zorg verlenen van uw professionals prominenter naar voren te laten komen in uw organisatie. De kern ligt in het bloot leggen van de motivatie van uw professional en daar waar nodig de ontwikkeling van benodigde vaardigheden te ondersteunen.

U krijgt een helder inzicht in wat uw medewerkers beweegt in hun relatie met uw klanten

Illustraties-piramide_02

De motivatie van uw medewerkers in relatie tot de zorgverlening en de wensen van uw klanten. Positieve factoren kunnen verder ontwikkeld worden, verstorende factoren kunnen zoveel mogelijk gereduceerd worden.

In hoeverre draagt de motivatie van uw professionals bij aan de wensen en behoeften van uw klanten en aan de belangen van uw financier? Het is van belang de gemeenschappelijke factoren te onderkennen en centraal te stellen in de samenwerking in uw organisatie.

Een analyse van de bepalende factoren en de onderliggende gegevens die de tevredenheid van uw medewerkers kunnen meten kan bijdragen aan de fit in uw organisatie. De fit tussen professional en zorgconsument. Door uw professionals dit inzicht terug te geven, draagt iedereen maximaal bij aan het gezamenlijke belang. Direct zichtbaar door tevreden klanten – en medewerkers – en indirect aan het invullen van de wensen van uw financier.

Wilt u meer weten over dit product? Als u uw naam en uw contactgegevens hieronder invult, dan nemen wij contact met u op.