XS

SM

MD

LG

Contractonderhandelingen over zorginhoud

Hoe scoort u in de ogen van uw financier? Is dit een gespreksonderwerp in de contractonderhandelingen over het budget voor het komende jaar? Gaat het alleen over de omvang van het budget of ook over de kwaliteit van de dienstverlening? En wat is kwaliteit? Is er zicht op het wederzijds belang van financier en zorgverlener? De kern van de gesprekken zou moeten gaan om de vraag van de zorgconsument. Het is het wederzijds belang van uw organisatie en van uw financier dat de vraag goed wordt onderkend en ingevuld. Tegen zo laag mogelijke kosten. Dit vraagt om een nadere analyse van de werkelijke zorgvraag en de behoefte die er is. Wij helpen u met de kennis die nodig is om de wederzijdse belangen in de relatie met uw financier naar voren te halen en te kunnen inzetten in uw dienstverlening.

Eenvoudige en doeltreffende methodiek

Wij hebben een verrassend eenvoudige, innovatieve en ingenieuze methodiek ontwikkeld. In de kern komt deze methodiek erop neer dat we bij uw financiers de belangen en prioriteiten in kaart brengen en deze koppelen aan uw interne gegevens. Op basis hiervan kunnen we zichtbaar maken hoe u de fit tussen uw aanbod en de vraag van de financiers kunt vergroten.

Volgens de methodiek worden verschillen in belangen van financiers die zijn te onderkennen, vertaald naar de unieke bijdrage die uw organisatie kan leveren en die in de ogen van de financier tot de hoogste toegevoegde waarde leidt. De methodiek stelt kwaliteit van zorg en vervullen van wensen en behoeften van verzekerden en burgers centraal. Het zijn die factoren die het verschil kunnen maken tussen alleen een prijsonderhandeling of een wederzijdse invulling van de zorgvraag.
illustraties-pijlen_03

 

De methodiek is er op gericht om vanuit het geheel van alle verzekerden en burgers de optimale invulling van de zorgvraag te onderkennen. En dat is het wederzijds belang van zowel financier als zorgaanbieder. De methodiek is er op gericht de wederzijdse belangen te vertalen naar de onderliggende factoren. Gewoon door te meten, te analyseren en die kennis vast te houden. En vast te houden en te monitoren gedurende het jaar.

Wilt u meer weten over dit produkt? Als u uw naam en uw contactgegevens hieronder invult, dan nemen wij contact met u op.