XS

SM

MD

LG

Scherp op ouderenzorg en geen geld besteden aan marktpositie

Scherp op ouderenzorg, de titel van het manifest van Hugo Borst. Een initiatief van een direct bij de zorg betrokkene die met lede ogen aanziet hoezeer de behoefte aan persoonlijke aandacht niet wordt ingevuld. En dat ondanks de goede intenties van mensen op de werkvloer, de handen aan het bed. Een initiatief voor betere zorg,… Lees meer »

Wat verwacht men nou?

Kort geleden bepleitte Wientjes, inmiddels hoogleraar op het vakgebied van ondernemerschap en leiderschap, voor een preventieakkoord in de zorg. Onderdeel van zijn plannen is het belonen van zorginstellingen die actief aan preventie doen. Tegelijkertijd komt Zilveren Kruis naar buiten met de mededeling dat ze een nieuw hoofdlijnenakkoord willen dat meer op inhoud en niet alleen… Lees meer »

Kent de zorg klanten?

Vroeger was het duidelijk: je had de dokter, de verpleegster en de patiënt. De eerste was (min of meer) alwetend, de tweede ondersteunend en de derde wist eigenlijk niets of niet veel van gezondheid. Hij of zij was erg afhankelijk van de kennis en diensten van de professionals. Maar die tijd ligt al lang achter… Lees meer »

Zijn zorgverzekeraars te machtig?

Wij Nederlanders hebben de neiging om, als iets niet gaat zoals het zou moeten gaan, daarvoor een schuldige aan te wijzen, bij voorkeur niet jezelf. Tegelijkertijd zijn we minder dan veel andere nationaliteiten van het soort dat zich ergens gauw bij neerlegt. Zo krijgen zorgverzekeraars en andere zorgfinanciers van veel kanten de wind van voren… Lees meer »

Wat kan ik zelf doen aan marktwerking in de zorg?

Het antwoord op de vraag ‘Wat kan ik zelf doen aan marktwerking in de zorg’ is misschien wel eenvoudiger dan u in eerste instantie denkt. Grote woorden als één van vele spelers in de markt, of toch niet? Laten we het idee van markt eens afpellen. Markt is vraag en aanbod, er komt een prijs… Lees meer »

Cliënt herkenbaar in Zorgbrede Governancecode?

De Zorgbrede Governancecode zal er volgend jaar anders uit zien. Nu ligt een consultatieversie voor. In de code is er veel aandacht voor onder andere de cliënt / patiënt. Eén van de punten in de code is het volgende: ‘De zorg- en dienstverlening komt tot stand in een dialoog tussen de zorgverlener en cliënt/patiënt, waar… Lees meer »

Waar zorg en bedrijfsvoering elkaar ontmoeten

Waar zorg en bedrijfsvoering elkaar ontmoeten, daar is het bal. Het lijken af en toe wel twee verschillende werelden, in eenzelfde werkelijkheid en tot elkaar veroordeeld. Toch jammer dat het niet altijd vrienden zijn van elkaar. De zorg voelt zich geplaagd door alles wat niet met de zorg te maken heeft of lijkt te hebben… Lees meer »

Kun je ook blij worden van data?

Kun je ook blij worden van data? Ik bedoel niet data uit een overvolle agenda, maar gegevens. Wat zou het leven toch mooi zijn als de frustratie van het registreren vervangen wordt door de vreugde van het hebben van data. Net zo leuk als op vakantie gaan. Het is bijna niet voorstelbaar. In deze tijd… Lees meer »

Hoe uniek bent u?

Laat ik voorop stellen: ieder mens is uniek. En in het verlengde daarvan: iedere patiënt is uniek. Dat is goed, maar ook wel eens lastig. Zo blijkt uit een onderzoek dat onlangs gehouden is in opdracht van Zilveren Kruis, dat 25% van de patiënten moeite heeft te begrijpen wat de huisarts zegt tijdens een consult…. Lees meer »

Van Care about Accountability naar Accountable Care: een kans te pakken bij de zorginkoop 2017?

Van Care about Accountability naar Accountable Care: what’s in a name zou je kunnen zeggen. Maar de verandering is meer, gelukkig. Het is nu teveel ‘Care about Accountability’, heel vrij vertaald: zorgen om de verantwoording. Het is niet eenvoudig om aan alle regels te voldoen voordat de verantwoording goed genoeg is en je als zorginstelling… Lees meer »